eMobility

Geoptimaliseerde totale kosten

Wij doen er alles aan opdat u uiteindelijk een zo goed mogelijk overzicht heeft van de kosten op uw weg naar eMobiliteit. Daarom is het kostenmanagement een belangrijk onderdeel van onze eConsulting, waarmee wij u een transparante kostenstructuur bieden, u ondersteunen bij de optimalisatie van uw Total Costs of Ownership (bijvoorbeeld door lagere totale energiekosten), mogelijke financiële steunmaatregelen identificeren en indien nodig de opdracht geven om u hulp te bieden bij uw aanvraag.

Total cost of ownership content time

De totale kosten in het oog.

We weten dat u uw werk niet zomaar doet om plezier te maken, maar er ook geld mee wilt verdienen. Daarom is een transparant overzicht van uw financiën erg belangrijk. Uw Total Costs of Ownership (TCO) berekenen onze eConsultants voor u met behulp van onze interne kostentool, die de volgende voordelen biedt:

  1. een transparante vergelijking van de TCO van een eTruck en een dieselvrachtwagen,
  2. ad-hocsimulaties van de belangrijkste TCO-invloedsfactoren;
  3. een functie opslaan/laden voor ingevoerde toepassingsgevallen en vergelijkingen, alsook als optie verkrijgbare reporting

Samen met onze eConsulting-experts wordt de rendabiliteit van de elektrificatie van uw wagenpark onderzocht. Naast de kosten worden ook mogelijke subsidies bekeken. Met onze Daimler Truck Incentive Tool helpen wij u mogelijke stimulansen of voordelen in uw markt of land te identificeren. Elk van deze landen biedt verschillende aantrekkelijke steunmaatregelen.

De concrete voordelen voor elektrische voertuigen en de laadinfrastructuur bestaan uit subsidies, belastingverlagingen of -vrijstellingen en leningen. Daarbij komen nog verdere voordelen zoals lagere toltarieven, lagere kosten voor inschrijvingen, gratis parkeren of uitzonderingen op rijverboden in stadscentra.

Ons eConsulting-team adviseert u graag bij het kiezen van de steunmaatregelen die voor u relevant zijn. Als u hebt gekozen voor bepaalde steunmaatregelen, kunt u desgewenst een beroep doen op de steun van een partnerbureau: Van het verzamelen van de nodige documenten tot het versturen.

Omhoog